สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพื้นที่ 7 ไร่ 35 ตารางวา มีอาคารที่ทำการ 3 หลัง ได้แก่ ที่ทำการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 1 หลัง อาคารกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า ปศุสัตว์และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 1 หลัง อาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา 1 หลัง มีโรงเก็บพัสดุ 1 หลัง อาคารละหมาด 1 หลัง โรงจอดรถยนต์ราชการ 1 หลัง อาคารบ้านพักราชการ 6 หลัง ป้อมยามรักษาความปลอดภัย 1 หลัง

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ           จดบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

ทิศใต้               จดบ้านพักบุคลากรสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา

ทิศตะวันออก     จดสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาและโรงเรียนเพ็ญศิริ

ทิศตะวันตก       จดศาลากลางจังหวัดยะลา

สถานที่ตั้ง

                     28 ถนนวงเวียน 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7320-3787  e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.