"ตรวจสอบติดตามสต๊อกห้องเย็นเพื่อป้องกันการกักตุนเนื้อสุกรแช่แข็งไว้เก็งกำไรและป้องกันแก้ไขปัญหาโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกรจังหวัดยะลา"

          วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายอรรถพลแสนพันทา ปศุสัตว์จังหวัดยะลา ร่วมกับคณะจังหวัดยะลานำโดย นายภิรมย์ นิลทยาพร้อมด้วย นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา  พล.ต.ตทินกร รังมาตย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา  นางผุสสดี จ๋ายเจริญ พาณิชย์จังหวัดยะลา  อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา  และ ปศุสัตว์อำเภอเมือง ร่วมลงพื้นที่ ตรวจสอบห้องเย็นสำหรับเก็บชิ้นส่วนสุกรเพื่อจำหน่าย  ๒ แห่ง ได้แก่ บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เลขที่ ๒ ถ.กาญจนา ม. ๑ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา และบริษัทยะลาฟูดส์ เลขที่ ๑๑ /๑ ม. ๗ ถ. วิทยุ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา ผลการตรวจสอบไม่พบการกักตุนชิ้นส่วนของซากสุกร แต่ประการใด และผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการต่อไป และขอมิให้ฉวยโอกาสกักตุนสินค้าเพื่อขึ้นราคาโดยให้เห็นแก่ความสุขของลูกค้าและประชาชนเป็นหลัก