“ร่วมบูรณาการเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด การขึ้นทะเบียนสถานสงเคราะห์สัตว์และองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์”

วันพฤหัสบดี​ที่​ 25 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.30 น. นายอรรถพล  แสนพันทา ปศุสัตว์จังหวัดยะลา เป็นประธานในการจัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด การขึ้นทะเบียนสถานสงเคราะห์สัตว์และองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ ได้รับเกียรติจาก โดยนายสัตวแพทย์ วิทยา ขจีรัมย์ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 เป็นวิทยากรบรรยาย และมีเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครยะลา เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเบตง และภาคประชาชนกลุ่มคนรักสัตว์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และเข้าร่วมประชุมผ่านทางประชุมทางไกล ( zoom meeting)