แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปศุสัตว์อำเภอเบตง อบรมเกษตรกรเศษรกิฐพอเพียง การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงเป็ดเนื้อ เขียนโดย Super User 173
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดยะลา และคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 6/2559 เขียนโดย Super User 398
พบปะเกษตรกรและกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านกรงปินัง จังหวัดยะลา เขียนโดย Super User 367
ปศุสัตว์จังหวัดยะลา ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เขียนโดย Super User 320
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดยะลา และคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 4/2559 เขียนโดย Super User 296
การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ เขียนโดย Super User 440
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติ เขียนโดย Super User 1180
พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์บ้านตือโล๊ะซีโป เขียนโดย Super User 390
กิจกรรมพบปะยามเช้า เขียนโดย Super User 418
มอบปัจจัยการผลิตภายใต้โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมือง เขียนโดย Super User 326

Copyright2013. Yala Provincial Livestock Office. All right reserved.

พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 28 ถนนวงเวียน 3 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

Tel./Fax. 073-203787 E – mail :: pvlo_yaa@dld.go.th

Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla!LaiThai

Vailid XHTML and CSS

Wednesday the 22nd. ปฏิเสธความรับผิดชอบ : เว็ปไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลานี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
Copyright 2012

©

Design by 888Poker