แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เขียนโดย Super User 10
การออกดำเนินการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงาน เขียนโดย Super User 12
สถานจำหน่ายสินค้า ปศุสัตว์ฮาลาล เขียนโดย Super User 25
โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เขียนโดย Super User 62
การดำเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ เขียนโดย Super User 32
การดำเนินการเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร เพื่อตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดง เขียนโดย Super User 36
ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร เขียนโดย Super User 49
การดำเนินการมอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ Ok) เขียนโดย Super User 39
การดำเนินงานตรวจติดตามจำหน่ายเนื้อสัตว์ พร้อมมอบเครื่องหมายปศุสัตว์Ok เขียนโดย Super User 40
พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง (หลังเสร็จสิ้นงานหลักเมือง) เขียนโดย Super User 39

Copyright2013. Yala Provincial Livestock Office. All right reserved.

พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 28 ถนนวงเวียน 3 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

Tel./Fax. 073-203787 E – mail :: pvlo_yaa@dld.go.th

Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla!LaiThai

Vailid XHTML and CSS

Wednesday the 22nd. ปฏิเสธความรับผิดชอบ : เว็ปไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลานี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
Copyright 2012

©

Design by 888Poker