แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีเปิดการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 เขียนโดย Super User 19
เตรียมความพร้อม การจัดงาน โครงการสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน "ดาหลาบานที่ธารโต"ครั้งที่๑๑ ประจำปี๒๕๖๑ เขียนโดย Super User 47
ปศุสัตว์อำเภอธารโต ร่วมกิจกรรม kick of ประชารัฐร่วมใจ คลองน้ำใสไร้ผักตบชวา เขียนโดย Super User 139
อบรมโครงการพัฒนาวัติถุดิบเพื่ออาหารฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง อ. ธารโต เขียนโดย Super User 120
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอธารโต เขียนโดย Super User 107
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day) ประจำปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทภาพการผลิตทางการเกษตร (ศพก.) อำเภอธารโต เขียนโดย Super User 99
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม 2559 เขียนโดย Super User 289
การฝึกอบรมเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์ปีก และตามโครงการ การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติ ในพื้นที่อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เขียนโดย Super User 398
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามมาตรการลงต้นทุนการผลิตและ เพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร เขียนโดย Super User 290
จังหวัดเคลื่อนที่ อ.ธารโต เขียนโดย Super User 620

Copyright2013. Yala Provincial Livestock Office. All right reserved.

พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 28 ถนนวงเวียน 3 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

Tel./Fax. 073-203787 E – mail :: pvlo_yaa@dld.go.th

Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla!LaiThai

Vailid XHTML and CSS

Saturday the 26th. ปฏิเสธความรับผิดชอบ : เว็ปไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลานี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
Copyright 2012

©

Design by 888Poker