แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปศุสัตว์อำเภอบันนังสตาจัดฝึกอบรมโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างอำเภอสันติสุข เขียนโดย Super User 107
ปศุสัตว์อำเภอบันนังสตาร่วมพบปะเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน เขียนโดย Super User 133
ปศุสัตว์อำเภอบันนังสตา ส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีก เขียนโดย Super User 337
ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร แปลงใหญ่แพะบันนังสตา เขียนโดย Super User 164
ปศุสัตว์อำเภอบันนังสตา จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาวัตถุดิบเพื่ออาหารฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย Super User 286
ฝึกอบรมการทำหญ้าหมักพร้อมสาธิตการทำหญ้าหมัก หญ้าเนเปีนย์ปากช่อง 1 เขียนโดย Super User 192
ปศุสัตว์อำเภอบันนังสตา จัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการจัดการเลี้ยงไก่พื้นเมือง เขียนโดย Super User 132
ปศุสัตว์อำเภอบันนังสตา ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคแบบปราณีต เขียนโดย Super User 262
ปศุสัตวอำเภอบันนังสตา เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะทำงาน การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและขยายผลการพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย Super User 180
ประชุมคณะทำงานศูนย์ฯเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร(ศพก) เขียนโดย Super User 109

Copyright2013. Yala Provincial Livestock Office. All right reserved.

พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 28 ถนนวงเวียน 3 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

Tel./Fax. 073-203787 E – mail :: pvlo_yaa@dld.go.th

Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla!LaiThai

Vailid XHTML and CSS

Thursday the 24th. ปฏิเสธความรับผิดชอบ : เว็ปไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลานี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
Copyright 2012

©

Design by 888Poker