ติดตามข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่ เฟสบุค สนง.ปศอ.เบตง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การดำเนินงาน ตามโครงการปศุสัตว์ Ok เขียนโดย Super User 101
จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 เขียนโดย Super User 492
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่อำเภอเบตง เขียนโดย Super User 119
ตรวจร้านค้าอาหารสัตว์ในพื้นที่อำเภอเบตง เขียนโดย Super User 277
ตรวจเยี่ยมและติดตามกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อและตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ไก่เก้าชั่ง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตามโครงการการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติ เขียนโดย Super User 694
ติดตามงานในพื้นที่ เขียนโดย Super User 822
บริการด้านปศุสัตว์ เขียนโดย Super User 625
ปศุสัตว์อำเภอเบตง ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ การสร้างคอกโค แก่สมาชิกกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ ตามโครงการมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เขียนโดย Super User 364
ปศุสัตว์อำเภอเบตง ให้ความรู้ด้านการดูแลสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง เขียนโดย Super User 193
ปศุสัตว์อำเภอเบตงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร เขียนโดย Super User 135

Copyright2013. Yala Provincial Livestock Office. All right reserved.

พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 28 ถนนวงเวียน 3 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

Tel./Fax. 073-203787 E – mail :: pvlo_yaa@dld.go.th

Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla!LaiThai

Vailid XHTML and CSS

Thursday the 24th. ปฏิเสธความรับผิดชอบ : เว็ปไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลานี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
Copyright 2012

©

Design by 888Poker