ติดตามข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่ เฟสบุค สนง.ปศอ.เบตง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 เขียนโดย Super User 399
ตรวจร้านค้าอาหารสัตว์ในพื้นที่อำเภอเบตง เขียนโดย Super User 91
ตรวจเยี่ยมและติดตามกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อและตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ไก่เก้าชั่ง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตามโครงการการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติ เขียนโดย Super User 465
ติดตามงานในพื้นที่ เขียนโดย Super User 715
บริการด้านปศุสัตว์ เขียนโดย Super User 523
ปศุสัตว์อำเภอเบตง ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ การสร้างคอกโค แก่สมาชิกกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ ตามโครงการมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เขียนโดย Super User 161
ปศุสัตว์อำเภอเบตง ให้ความรู้ด้านการดูแลสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง เขียนโดย Super User 62
พิธีเปิดหมู่บ้านปลาและหมู่บ้านไก่เบตง เขียนโดย Super User 168
อบรมเกษตร อำเภอเบตง เขียนโดย Super User 109
อำเภอเบตง เขียนโดย Super User 1196

Copyright2013. Yala Provincial Livestock Office. All right reserved.

พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 28 ถนนวงเวียน 3 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

Tel./Fax. 073-203787 E – mail :: pvlo_yaa@dld.go.th

Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla!LaiThai

Vailid XHTML and CSS

Saturday the 24th. ปฏิเสธความรับผิดชอบ : เว็ปไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลานี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
Copyright 2012

©

Design by 888Poker