แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอยะหา ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง เขียนโดย Super User 49
การดำเนินงานตรวจติดตามการปรับปรุงและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลยะหา เขียนโดย Super User 54
ปศุสัตว์อำเภอยะหาลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงโค อ.ยะหา จ.ยะลา เขียนโดย Super User 113
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอยะหา แจกหญ้าแห้งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ประสบอุทกภัย เขียนโดย Super User 132
นายสมศักดิ์ ดำรงค์ธรรม เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอยะหา ลงพื้นที่ติดตาม ให้คำแนะนำดูแลสุขภาพสัตว์ตำบลยะหา เขียนโดย Super User 261
ปศุสัตว์อำเภอยะหา ส่งมอบวัสดุ เขียนโดย Super User 325
การส่งมอบวัสดุ ขวดน้ำ รางอาหาร ตาข่าย โครงการพัฒนาวัตถุดิบอาหารฮาลาล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เขียนโดย Super User 202
ปศุสัตว์อำเภอยะหาตรวจสอบผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เขียนโดย Super User 234
ปศุสัตว์อำเภอยะหา ร่วมกิจกรรม พิธีเปิดฝ่ายชีวิต เขียนโดย Super User 128
ปศุสัตว์อำเภอยะหาประชุมชี้แจงเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประชากรโคและสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการปศุสัตว์ในพื้นที่ มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ปี 2560 เขียนโดย Super User 170

Copyright2013. Yala Provincial Livestock Office. All right reserved.

พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 28 ถนนวงเวียน 3 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

Tel./Fax. 073-203787 E – mail :: pvlo_yaa@dld.go.th

Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla!LaiThai

Vailid XHTML and CSS

Tuesday the 20th. ปฏิเสธความรับผิดชอบ : เว็ปไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลานี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
Copyright 2012

©

Design by 888Poker