การให้ความช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอรามัน

พิมพ์
หมวด: อำเภอรามัน
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

             วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560  นายมูฮำหมัด หมัดอาด้ำ ปศุสัตว์อำเภอรามัน ,ปลัดอาวุโสอำเภอรามัน, หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรามัน ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย โดยการแจกหญ้าแห้ง จำนวน 130 ฟ่อน โคจำนวน 562 ตัว ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,5 ตำบลอาซ่อง, หมู่ที่ 3,6,7 ตำบลบาลอ, หมู่ที่ 2,3,7 ตำบลอาซ่อง, หมู่ที่ 1, 2 ตำบลท่าธง, หมู่ที่ 6 ตำบลกายูบอเกาะ, มู่ที่ 1 ตำบลเนินงาม และ หมู่ที่ 3 ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา