การให้ความช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอรามัน

พิมพ์
หมวด: อำเภอรามัน
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

             วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560  นายมูฮำหมัด หมัดอาด้ำ ปศุสัตว์อำเภอรามัน ,ปลัดอาวุโสอำเภอรามัน, หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรามัน ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย โดยการแจกหญ้าแห้ง จำนวน 130 ฟ่อน โคจำนวน 562 ตัว ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,5 ตำบลอาซ่อง, หมู่ที่ 3,6,7 ตำบลบาลอ, หมู่ที่ 2,3,7 ตำบลอาซ่อง, หมู่ที่ 1, 2 ตำบลท่าธง, หมู่ที่ 6 ตำบลกายูบอเกาะ, มู่ที่ 1 ตำบลเนินงาม และ หมู่ที่ 3 ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

 

 

 

 

 

Copyright2013. Yala Provincial Livestock Office. All right reserved.

พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 28 ถนนวงเวียน 3 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

Tel./Fax. 073-203787 E – mail :: pvlo_yaa@dld.go.th

Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla!LaiThai

Vailid XHTML and CSS

Tuesday the 20th. ปฏิเสธความรับผิดชอบ : เว็ปไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลานี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
Copyright 2012

©

Design by 888Poker