แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เขียนโดย Super User 64
ออกหน่วยบริการทำหมันแมว เขียนโดย Super User 92
การดำเนินงานฉีดวัคซีน อำเภอรามัน เขียนโดย Super User 52
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนเมษายน 2561 เขียนโดย Super User 116
การให้ความช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอรามัน เขียนโดย Super User 178
ปศุสัตว์อำเภอรามัน ส่งมอบปัจจัยการผลิต(วัสดุสร้างโรงเรือนสัตว์ปีก) กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง เขียนโดย Super User 151
ปศุสัตว์อำเภอรามัน ฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาวัตถุดิบเพื่ออาหารฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย Super User 355
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร (field day)ประจำปี 2560 อำเภอรามัน เขียนโดย Super User 216
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรามัน ลงพื้นที่ติดตามอุทกภัยในพื้นที่ เขียนโดย Super User 326
พิธีเปิดโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ปลุกพลังเปลี่ยนชายแดนใต้ ด้วยพลังประชารัฐ เขียนโดย Super User 396

Copyright2013. Yala Provincial Livestock Office. All right reserved.

พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 28 ถนนวงเวียน 3 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

Tel./Fax. 073-203787 E – mail :: pvlo_yaa@dld.go.th

Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla!LaiThai

Vailid XHTML and CSS

Tuesday the 20th. ปฏิเสธความรับผิดชอบ : เว็ปไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลานี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
Copyright 2012

©

Design by 888Poker