แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เขียนโดย Super User 42
ออกหน่วยบริการทำหมันแมว เขียนโดย Super User 51
การดำเนินงานฉีดวัคซีน อำเภอรามัน เขียนโดย Super User 39
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนเมษายน 2561 เขียนโดย Super User 43
การให้ความช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอรามัน เขียนโดย Super User 128
ปศุสัตว์อำเภอรามัน ส่งมอบปัจจัยการผลิต(วัสดุสร้างโรงเรือนสัตว์ปีก) กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง เขียนโดย Super User 135
ปศุสัตว์อำเภอรามัน ฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาวัตถุดิบเพื่ออาหารฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย Super User 255
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร (field day)ประจำปี 2560 อำเภอรามัน เขียนโดย Super User 184
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรามัน ลงพื้นที่ติดตามอุทกภัยในพื้นที่ เขียนโดย Super User 261
พิธีเปิดโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ปลุกพลังเปลี่ยนชายแดนใต้ ด้วยพลังประชารัฐ เขียนโดย Super User 370

Copyright2013. Yala Provincial Livestock Office. All right reserved.

พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 28 ถนนวงเวียน 3 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

Tel./Fax. 073-203787 E – mail :: pvlo_yaa@dld.go.th

Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla!LaiThai

Vailid XHTML and CSS

Wednesday the 22nd. ปฏิเสธความรับผิดชอบ : เว็ปไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลานี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
Copyright 2012

©

Design by 888Poker