แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างอำเภอสันติสุข เขียนโดย Super User 88
ปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา อบรมเกษตรกรตามโครงการฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม เขียนโดย Super User 127
ปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา ลงพื้นที่อบรมสมาชิก ศพก. เขียนโดย Super User 140
เจาะเลือดตรวจโรคบรูเซลโลซีส เมลลอยด์ ในแพะ เขียนโดย Super User 191
ปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลาออกพ่นยาฆ่าเชื้อโครงการรณรงค์ทำความสะอาด และทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง เขียนโดย Super User 243
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา เขียนโดย Super User 371
การมอบแพะครอบครัวคุณธรรม เขียนโดย Super User 427
โครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559 เขียนโดย Super User 531
โครงการ เกษตรกรได้รับ ประชาชนได้รู้ เขียนโดย Super User 371
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา ลงพื้นที่สาธิตการเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปียร์ที่ถูกวิธี เขียนโดย Super User 608

Copyright2013. Yala Provincial Livestock Office. All right reserved.

พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 28 ถนนวงเวียน 3 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

Tel./Fax. 073-203787 E – mail :: pvlo_yaa@dld.go.th

Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla!LaiThai

Vailid XHTML and CSS

Tuesday the 20th. ปฏิเสธความรับผิดชอบ : เว็ปไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลานี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
Copyright 2012

©

Design by 888Poker