ฝ่ายบริหารทั่วไป

พิมพ์
หมวด: โครงสร้างการบริหาร
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

 

 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 โครงสร้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

นางอุไร  คงกำเนิด

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  

 

นางสาวสุเชาวดี  นกเพ็ชร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 นางเยาวภา  สองแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี

                                                                    

                                นางกัณหา  สุวรรณชาตรี                                          นายชาญชัย  ฐานะพันธุ์

                                 พนักงานพิมพ์ระดับ ส 3                                             พนักงานขับรถยนต์

 

     

     

Copyright2013. Yala Provincial Livestock Office. All right reserved.

พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 28 ถนนวงเวียน 3 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

Tel./Fax. 073-203787 E – mail :: pvlo_yaa@dld.go.th

Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla!LaiThai

Vailid XHTML and CSS

Tuesday the 20th. ปฏิเสธความรับผิดชอบ : เว็ปไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลานี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
Copyright 2012

©

Design by 888Poker