กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

พิมพ์
หมวด: โครงสร้างการบริหาร
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

 โครงสร้าง กลุ่มยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

นายรอซารี  เจ๊ะโซะ

   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ    

 

                                                                     

                          นายประจักร์  แกล้วกล้า                                             

 

                                                                      

                             นางณัทธิศา  คงขาว                                                        นางสาวมาลี  แก้วแจ้ง

                             เจ้าพนักงานสัตวบาล                                                 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

 

 

 

Copyright2013. Yala Provincial Livestock Office. All right reserved.

พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 28 ถนนวงเวียน 3 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

Tel./Fax. 073-203787 E – mail :: pvlo_yaa@dld.go.th

Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla!LaiThai

Vailid XHTML and CSS

Thursday the 24th. ปฏิเสธความรับผิดชอบ : เว็ปไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลานี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
Copyright 2012

©

Design by 888Poker