ติดต่อ

พิมพ์
หมวด: ข้อมูลองค์กร

ติดต่อเรา

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 28, ถนนวงเวียน 3, ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา, 95000

โทร./โทรสาร 073 203 787

แผนที่