::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา::
Toggle Bar

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

การดำเนินงาน ตามโครงการปศุสัตว์ Ok

04-09-2561 Hits:59 อำเภอเบตง Super User - avatar Super User

การดำเนินงาน ตามโครงการปศุสัตว์ Ok

4 กันยายน 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเบตงยะลา ร่วมออกดำเนินงาน ตามโครงการปศุสัตว์ Ok ในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลา      

Read more

การดำเนินงานตามโครงการปศุสัตว์ Ok

30-08-2561 Hits:47 ข่าว Super User - avatar Super User

การดำเนินงานตามโครงการปศุสัตว์ Ok

30 สิงหาคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา ร่วมออกดำเนินงานตามโครงการปศุสัตว์ Ok ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา    

Read more

ดำเนินการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูร…

28-08-2561 Hits:37 ข่าว Super User - avatar Super User

ดำเนินการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

28 สิงหาคม 2561 ออกดำเนินการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่กรมประมง และเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร) (กิจกรรมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำและปัจจัยผลิตทางการเกษตร) พื้นที่อำเภอธารโต พื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา    

Read more

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเ…

08-08-2561 Hits:51 ข่าว Super User - avatar Super User

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ข้าราชการ พนังานราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภัคดีและถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณสระทุ่งอูเป๊าะ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา       

Read more

การออกดำเนินการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมาย…

02-08-2561 Hits:42 ข่าว Super User - avatar Super User

การออกดำเนินการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงาน

2 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา และด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมประมง เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ออกดำเนินการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่กรมประมง และเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร) (กิจกรรมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำและปัจจัยผลิตทางการเกษตร) ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา        

Read more

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอยะหา ได้จัดอบรมให้ค…

17-07-2561 Hits:49 อำเภอยะหา Super User - avatar Super User

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอยะหา ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง

วันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอยะหา ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 100 ราย พร้อมสาธิตการทำวัคซีนไก่และมอบพันธุ์ไก่พื้นเมืองแก่ผู้ปกครอง รายละ 2 ตัว ตามโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนโรงงงานยาสูบ 2 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา        

Read more

โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า…

03-07-2561 Hits:78 ข่าว Super User - avatar Super User

โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

        วันที ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ดำเนินการตามโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑         ด้วยวันที่ ๔ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี...

Read more

การดำเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภ…

27-06-2561 Hits:67 ข่าว Super User - avatar Super User

การดำเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ

27 มิถุนายน 2561 นายธัญญา สุขย้อย ปศุสัตว์จังหวัดยะลา มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เอกจิตต์ เกษธิมา ร่วมกับนายสัตวแพทย์สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์, ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ ณ บ.ตอยยีบัน ฟู้ดส์  อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา      

Read more

การดำเนินการเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร เพื่…

27-06-2561 Hits:58 ข่าว Super User - avatar Super User

การดำเนินการเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร เพื่อตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดง

27 มิถุนายน 2561 นายธัญญา สุขย้อย ปศุสัตว์จังหวัดยะลามอบหมายให้นายสัตวแพทย์เอกจิตต์ เกษธิมา สัตวแพทย์หญิงปิยมล ทวีกุล ร่วมกับ นายสัตวแพทย์สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์, ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 สัตวแพทย์หญิงชมเดือน นิมิตรกุล พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินการเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร เพื่อตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดง ณ ฟาร๋มสุกรในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา          

Read more

ประเมินชี้แจงโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์ต้นแ…

20-06-2561 Hits:82 อำเภอกาบัง Super User - avatar Super User

ประเมินชี้แจงโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์ต้นแบบ (เลี้ยงโคเนื้อ)

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายพรเทพ พึ่งธรรมเดช ปศุสัตว์อำเภอกาบัง เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอกาบัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ทหารพราน ร.4701 เข้าร่วมประเมินชี้แจงโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์ต้นแบบ (เลี้ยงโคเนื้อ) ณ. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านลูโบ๊ะปันยัง หมู่ 3 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา    

Read more

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษส…

19-06-2561 Hits:64 อำเภอรามัน Super User - avatar Super User

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 19 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรามัน ออกหน่วยบริการทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ณ หมู่ที่ 6 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา มีผู้เข้ารับบริการ 33 ราย ฉีดวัคซีน แมวจำนวน 20 ตัว สุนัขจำนวน 10 ตัว...

Read more

ออกหน่วยบริการทำหมันแมว

13-06-2561 Hits:92 อำเภอรามัน Super User - avatar Super User

ออกหน่วยบริการทำหมันแมว

         13 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรามัน ร่วมออกหน่วยบริการทำหมันแมว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ผู้เลี้ยงสัตว์จำนวน 7 ราย แมวจำนวน 22 ตัว      

Read more

ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร

12-06-2561 Hits:62 ข่าว Super User - avatar Super User

ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร

              วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ดำเนินการตามโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" และวาระจังหวัดยะลา "เกษตรพอเพียง" ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เกษตรกรรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 -  รับปัจจัยการผลิต ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา...

Read more

การดำเนินการมอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื…

08-06-2561 Hits:51 ข่าว Super User - avatar Super User

การดำเนินการมอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ Ok)

             8 มิถุนายน 2561 นายธัญญา สุขย้อย ปศุสัตว์จังหวัดยะลา มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เอกจิตต์ เกษธิมา พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมดำเนินการมอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ Ok) ให้แก่ 1.ร้าน Ok ยะลา ตั้งอยู่เลขที่ 589 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2.ร้านหมูอนามัย ตั้งอยู่ในตลาดเมืองใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา        

Read more

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรที่เลี…

07-06-2561 Hits:95 อำเภอกรงปินัง Super User - avatar Super User

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะ เรื่องการเลี้ยงแพะ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายอาแว แม ปศุสัตว์อำเภอกรงปินัง, เจ้าหน้าทีปศุสัตว์อำเภอ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะ เรื่องการเลี้ยงแพะ การให้อาหารแพะ และการปลูกพืชอาหารสัตว์สำหรับการเลี้ยงแพะ      

Read more

การดำเนินงานตรวจติดตามจำหน่ายเนื้อสัตว์ …

07-06-2561 Hits:64 ข่าว Super User - avatar Super User

การดำเนินงานตรวจติดตามจำหน่ายเนื้อสัตว์ พร้อมมอบเครื่องหมายปศุสัตว์Ok

7 มิถุนายน 2561 นายธัญญา สุขย้อย ปศุสัตว์จังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เอกจิตต์ เกษธิมา ร่วมกับนายสัตวแพทย์สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานสินค้า สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 สัตวแพทย์หญิงปัทมา ชิดน้อย และด่านกักกันสัตว์นราธิวาส พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมดำเนินงานตรวจติดตามจำหน่ายเนื้อสัตว์ พร้อมมอบเครื่องหมายปศุสัตว์Ok ให้กับร้านสมิลันฟู๊ด อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา    

Read more

 วีดิโอประชาสัมพันธ์

ดูวิดีโอทั้งหมด..ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Polls

แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซท์

ดีมาก - 100%
ดี - 0%
ปานกลาง - 0%
พอใช้ - 0%
ควรปรับปรุง - 0%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 19 พ.ค. 2018 - 00:00

Copyright2013. Yala Provincial Livestock Office. All right reserved.

พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 28 ถนนวงเวียน 3 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

Tel./Fax. 073-203787 E – mail :: pvlo_yaa@dld.go.th

Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla!LaiThai

Vailid XHTML and CSS

Tuesday the 20th. ปฏิเสธความรับผิดชอบ : เว็ปไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลานี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
Copyright 2012

©

Design by 888Poker