มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายอรรถพล แสนพันทา ปศุสัตว์จังหวัดยะลาได้รับเกียรติเป็นผู้มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของจังหวัดยะลา และเกษตรกรที่สำนักงานปศุสัตว์ดูแลรับผิดชอบ โดยการสนับสนุนจากสถานีประมงน้ำจืดธารโต รายละ 1000 ตัว ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

 

 

การปฏิบัติงานตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ - ซากสัตว์

          เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 1300 น. โดยประมาณ ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส โดยนายต้นพงษ์ คำพลงาม หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นราธิวาส และ สนง.ปศจ.จ.ยะลา โดยนายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง รก.ปศจ.จ.ยะลา ได้มีแผนร่วมบูรณาการปฏิบัติงานตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในช่วงเทศการตรุษจีน ตามนโยบายการเคลื่อนย้ายปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ - ซากสัตว์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จนท.ชุดจับกุมได้ร่วมกันไปตรวจสอบ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยะลา และได้ตรวจพบซากสัตว์ปีกบรรจุอยู่ในกล่องโฟม จำนวน 15 กล่อง น้ำหนักรวม 750 กก. โดยสารมากับรถรับส่งพัสดุ (รสภ.) ต้นทาง กทม. ปลายทาง จ.ยะลา จากการสอบถามไม่พบผู้แสดงตนเป็นเจ้าของ ซึ่งของกลางดังกล่าวมีความผิด ตาม ม.34 บทกำหนดโทษ ม.71 แห่ง พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 จนท.จึงยึดและควบคุมของกลางไปที่ สภ.เมืองยะลา ส่งพนักงานสอบสวน เพื่อแจ้งความลงบันทึกประจำวันและนำของกลางเพื่อไปทำลายตามระเบียบกรมปศุสัตว์ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปศุสัตว์อำเภอเบตง อบรมเกษตรกรเศษรกิฐพอเพียง การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงเป็ดเนื้อ

วันที่ 12 พ.ค. 2560 นายธัญญา  สุขย้อย ปศุสัตว์จังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเป็นการฝึกอบรมเกษตรกรเศษรกิฐพอเพียง การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงเป็ดเนื้อ แก่เกษตรกร 108 ราย ณ ห้องมงคลฤทธิ์ โรงแรมกาเดนวิว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 

 

 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดยะลา เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบุดี ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

           นายประสงค์ เพชรทอง นักวิชาการสัตว์บาลชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายสุเทพ เทพสุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา ออกหน่วยแจกเวชภัณฑ์ยาสัตว์ และบริการให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ มีเกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 126 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดยะลา และคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 6/2559

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายดุลยสิทธิ์ นิยาแม ปศุสัตว์จังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดยะลา และคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา โดยมีวาระการประชุม ดังนี้


1. การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการร่วมบูรณาการงาน กิจกรรมในภาพรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 มาตรการ
3. การบูรณาการ/การประสานงาน/การขอความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการที่สำคัญอื่นๆ ของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

 

 

 

Copyright2013. Yala Provincial Livestock Office. All right reserved.

พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 28 ถนนวงเวียน 3 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

Tel./Fax. 073-203787 E – mail :: pvlo_yaa@dld.go.th

Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla!LaiThai

Vailid XHTML and CSS

Monday the 26th. ปฏิเสธความรับผิดชอบ : เว็ปไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลานี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
Copyright 2012

©

Design by 888Poker