รณรงค์พ่นยาฆ่าเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Print
Category: ข่าว
Published Date Written by Super User

ช่วงเช้า :: นายอรรถพล แสนพันทา ปศุสัตว์จังหวัดยะลา นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ออกบริการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารในพื้นที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ที่ทำการ ศอบต.เก่า) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา อาคารรวม 10 หลัง

ช่วงบ่าย::ณ ที่ทำงาน ศอบต.ใหม่ อาคารจำนวน 1 หลัง จำนวน 7ชั้น เพื่อลดการระบาดของเชื้อโรคไวรัสไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามมาตราการการป้องกันโรคดังกล่าวของรัฐบาลและกรมปศุสัตว์