รณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning Day)

Print
Category: ข่าว
Published Date Written by Super User

วัน พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 นายอรรถพล แสนพันทา ปศุสัตว์จังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา และเจ้าหน้าที่จากด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ภายในและภายนอกบริเวณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคของกรมปศุสัตว์

 

 

 

Copyright2013. Yala Provincial Livestock Office. All right reserved.

พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 28 ถนนวงเวียน 3 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

Tel./Fax. 073-203787 E – mail :: pvlo_yaa@dld.go.th

Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla!LaiThai

Vailid XHTML and CSS

Monday the 26th. ปฏิเสธความรับผิดชอบ : เว็ปไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลานี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
Copyright 2012

©

Design by 888Poker