การประชุมทางไกลผ่านระบบ GIN Conference

Print
Category: ข่าว
Published Date Written by Super User

วันที่ 17 มี.ค. 2563 นายอรรถพล แสนพันทา ปศุสัตวจังหวัดยะลา ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ GIN Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดยะลา เพื่อรับฟังข้อชี้แจงแผนงาน ติดตาม และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ด้านสุขภาพสัตว์่ สรุปรายงานสัตว์ปีกป่วย ตาย หรือสงสัย และรายงานการเกิดโรค ความก้าวหน้า ระบบรายงานโรคและแนวทางการควบคุมโรคปาก และเท้าเปื่อย โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร การทํา สัญญาจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตว์แพทย์ - E-smart plus การรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน และการเตรียมความ พร้อมรับสถานการณ์ของโรค COVID-19

 

 

Copyright2013. Yala Provincial Livestock Office. All right reserved.

พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 28 ถนนวงเวียน 3 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

Tel./Fax. 073-203787 E – mail :: pvlo_yaa@dld.go.th

Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla!LaiThai

Vailid XHTML and CSS

Monday the 26th. ปฏิเสธความรับผิดชอบ : เว็ปไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลานี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
Copyright 2012

©

Design by 888Poker