ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง

Print
Category: ข่าว
Published Date Written by Super User

 

                                                                                 ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง

 

ปีงบประมาณ 2562

  การจัดซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

    - ประกาศจังหวัดยะลา

    - เอกสารการประกวดราคา

    - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

 

 

 

ปีงบประมาณ 2561

  การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปี 2561

    - ประกาศจังหวัดยะลา

    - เอกสารการประกวดราคา

    - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

  การจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโคเนื้อ ปีงบประมาณ 2561

   - ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโคเนื้อ ปีงบประมาณ 2561 ( งบจังหวัดยะลา ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )

   - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )

Copyright2013. Yala Provincial Livestock Office. All right reserved.

พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 28 ถนนวงเวียน 3 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

Tel./Fax. 073-203787 E – mail :: pvlo_yaa@dld.go.th

Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla!LaiThai

Vailid XHTML and CSS

Monday the 26th. ปฏิเสธความรับผิดชอบ : เว็ปไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลานี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
Copyright 2012

©

Design by 888Poker