แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

Print
Category: เอกสาร
Published Date Written by Super User

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563  

 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (โคเพศเมีย)

 แผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตร+เวชภัณฑ์

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562  

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 

 

 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561

 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมพัฒนาสุขภาพสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561

 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2561

Copyright2013. Yala Provincial Livestock Office. All right reserved.

พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 28 ถนนวงเวียน 3 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

Tel./Fax. 073-203787 E – mail :: pvlo_yaa@dld.go.th

Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla!LaiThai

Vailid XHTML and CSS

Monday the 26th. ปฏิเสธความรับผิดชอบ : เว็ปไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลานี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
Copyright 2012

©

Design by 888Poker