คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุข ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Print
Category: อำเภอกรงปินัง
Published Date Written by Super User

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นาย วินัย ศรแก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอกรงปินัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ ร่วมประชุมชี้แจงระเบียบกลุ่มเกษตรกรเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุข ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกรงปินัง หมู่ 5 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยมีเกษตรกรจากพื้นที่ตำบลสะเอะ ตำบลกรงปินัง และตำบลปุโรง จำนวน 30 ราย

 

 

Copyright2013. Yala Provincial Livestock Office. All right reserved.

พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 28 ถนนวงเวียน 3 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

Tel./Fax. 073-203787 E – mail :: pvlo_yaa@dld.go.th

Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla!LaiThai

Vailid XHTML and CSS

Monday the 26th. ปฏิเสธความรับผิดชอบ : เว็ปไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลานี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
Copyright 2012

©

Design by 888Poker