ตรวจเยี่ยมแนะนำคอนเซปต์เพื่อถ่ายทำทีวี ตอน "สังคมน่าอยู่ชายแดนใต้" กลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้ออำเภอรามัน จะหวัดยะลา

Print
Category: อำเภอรามัน
Published Date Written by Super User

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอรรถพล แสนพันทา ปศุสัตว์จังหวัดยะลา พร้อมด้วย จนท.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา และ รก.ปศุสัตว์อำเภอรามัน ออกตรวจเยี่ยม แนะนำคอนเซปต์การถ่ายทำทีวีเรื่องแนวคิดในการสร้างชุมชนเข้มแข็งที่คนในชุมชนร่วมกันทำเพื่อสร้างสันติสุข ตอน "สังคมน่าอยู่ชายแดนได้ " ณ กลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้ออำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมี นายอับดุลเลาะ บากา ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ฯ และสมาชิกกลุ่มฯ เข้ารับฟังเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการดังกล่าว เป็นอย่างดี