Display # 
Title Author Hits
พิธีมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างอำเภอสันติสุข Written by Super User 415
ปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา อบรมเกษตรกรตามโครงการฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Written by Super User 491
ปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา ลงพื้นที่อบรมสมาชิก ศพก. Written by Super User 516
เจาะเลือดตรวจโรคบรูเซลโลซีส เมลลอยด์ ในแพะ Written by Super User 596
ปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลาออกพ่นยาฆ่าเชื้อโครงการรณรงค์ทำความสะอาด และทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง Written by Super User 618
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา Written by Super User 866
การมอบแพะครอบครัวคุณธรรม Written by Super User 738
โครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559 Written by Super User 768
โครงการ เกษตรกรได้รับ ประชาชนได้รู้ Written by Super User 659
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา ลงพื้นที่สาธิตการเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปียร์ที่ถูกวิธี Written by Super User 953

Copyright2013. Yala Provincial Livestock Office. All right reserved.

พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 28 ถนนวงเวียน 3 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

Tel./Fax. 073-203787 E – mail :: pvlo_yaa@dld.go.th

Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla!LaiThai

Vailid XHTML and CSS

Monday the 26th. ปฏิเสธความรับผิดชอบ : เว็ปไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลานี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
Copyright 2012

©

Design by 888Poker