สถานที่จำหน่ายสินค้า ปศุสัตว์ฮาลาล

Print
Category: ข่าว
Published Date Written by Super User

 

สถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล

 

  อำเภอเมืองยะลา

          1. ร้านโอเคยะลา 

                   ที่ตั้ง : เลขที่ 657 ถนนผังเมือง 4 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

          2. ร้านบิ้กโต้ง 

                   ที่ตั้ง : เลขที่ 309/1 ถนนเปรมจิตต์-สุรพันธ์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

          3. ร้านสมิลัน ฟู้ดส์ 

                   ที่ตั้ง : เลขที่ 54 ซอย 10 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

          4. ร้านบีโคโค่เฟรชมาร์ท 

                   ที่ตั้ง : 27/10-12 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

          5. ร้านมายด์ ฟู้ดส์ 

                   ที่ตั้ง : 116/3-4 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

          6. ร้านเจดับบลิว เฟรชมาร์ท 

                   ที่ตั้ง : 34 ถนนเฉลิมชัย ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

          7. ร้านเราะห์มัตฮาลาลฟู๊ด

                   ที่ตั้ง : 297/1 ถนนเมืองใหม่ 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

          8. ร้านวีดาดฮาลาลฟู๊ด

                   ที่ตั้ง : 325/1 ถนนเมืองใหม่ 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

          9. ร้านกอดีรีย์ฟู๊ด 2

                   ที่ตั้ง : 134/22 หมู่ที่ 10ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

          10. ร้านกอดีรีย์ฟู๊ด

                   ที่ตั้ง : 70 ถนนอาคารลงเคราะห์ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

  อำเภอรามัน

          1. ร้านกะนะลูกชิ้นโกตาบารู 

                   ที่ตั้ง : เลขที่ 5 หมู่ 1 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

          2. ร้านมายฟู้ดโกตาบารู 

                   ที่ตั้ง : เลขที่ 21 หมู่ 1 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

          3. ร้านเลาะ เล็ก ฟู้ด 

                   ที่ตั้ง : เลขที่ 33/3 หมู่ 1 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

          4. ร้านรอกีเยาะ 

                   ที่ตั้ง : เลขที่ 83 หมู่ 1 ถนนจรูญวิถี ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

          5. ร้าน Loh lek Food 

                   ที่ตั้ง : 33/3 หมู่ที่ 1 ถนนจรูญวิถี ตำบลกายุบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

          6. ร้าน 7-eleven โกตาบารู

                   ที่ตั้ง : 16/4 หมู่ที่ 1 ถนนโกตา - รามัน ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

          7. ร้าน 7-eleven สาขาไปรษณีย์รามัน

                   ที่ตั้ง : 120 หมู่ที่ 1 ถนนจรูญวิถี ตำบลกายุบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

          8. ร้าน 7-eleven สาขารามัน 1

                   ที่ตั้ง : 245/1 หมู่ที่ 1 ถนนเมืองรามัน ตำบลกายุบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

          9. ร้าน 7-eleven สาขารามัน 3

                   ที่ตั้ง : 57 หมู่ที่ 1 ถนนเมืองรามัน ตำบลกายุบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

                    

  อำเภอยะหา

          1. ร้านอาดีละห์ 

                   ที่ตั้ง : ตลาดสด อบจ.ยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 

          2. ร้านมาลาตี

                    ที่ตั้ง : ตลาดสด อบจ.ยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 

          3. ร้านกะเมาะห์ 

                   ที่ตั้ง : 28/1 ถนนสันติราษฎร์ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 

          4. ร้านมาเรียม 

                   ที่ตั้ง : 21/25 หมู่ 3 ถนนยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

          5. ร้านอิกรอม

                   ที่ตั้ง : 11/1 ถนนสันติราษฎร์ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

 

  อำเภอบันนังสตา

          1. ร้านนังตาฮาลาลฟู้ดส์ 

                   ที่ตั้ง : เลขที่ 335/4 หมู่ 2 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

          2. ร้านซุกรอนฮาลาลฟู้ดส์ 

                   ที่ตั้ง : เลขที่ 6 หมู่ 2 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

          3. ร้านมีดาฮาลาลฟู้ดส์ 

                   ที่ตั้ง : เลขที่ 124 หมู่ 2 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

          4. ร้าน 7-eleven สาขาบันนังสตา

                   ที่ตั้ง : 397/5 หมูที่ 2 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

 

  อำเภอกรงปินัง

          1. ร้านฮามีดะห์ฟาร์ม 

                   ที่ตั้ง : เลขที่ 7/4 หมู่ 7 ถนนยะลา-เบตง 410 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 

          2. ร้านอิบรอเฮง ฮาลาลฟู้ดส์ 

                   ที่ตั้ง : เลขที่ 21/2 หมู่ 7 ถนนยะลา-เบตง 410 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

          3. ร้าน รอนิงการค้า

                   ที่ตั้ง : 4/7 หมู่ที่ 7 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

          4. ร้านอัฟนานการค้า

                   ที่ตั้ง : 21/22 หมู่ที่ 7 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 

 

  อำเภอกาบัง

          1. ร้านกะนีผักสด 

                   ที่ตั้ง : เลขที่ 29 หมู่ 1 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

          2. ร้านกะนี

                   18/1 หมู่ที่ 1 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

 

  อำเภอธารโต

          1. ร้านซาเลหะ 

                   ที่ตั้ง : ตลาดธารโต ตำบลธารโต อำเภอธารโ ต จังหวัดยะลา 

          2. ร้านไซตุน 

                   ที่ตั้ง : ตลาดธารโต ตำบลธารโต อำเภอธารโ ต จังหวัดยะลา 

          3. ร้านแวแย 

                   ที่ตั้ง : สี่แยกบ้านแหร เลขที่41 หมู่ 3 ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโ ต จังหวัดยะลา 

          4. ร้านซาบีเด๊าะ 

                   ที่ตั้ง : ตลาดคอกช้าง เลขที่ 74 หมู่ 7 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโ ต จังหวัดยะลา 

          5. ร้านคอลีเยาะ 

                   ที่ตั้ง : เลขที่ 56 ถนนคอกช้างบัวทอง ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโ ต จังหวัดยะลา

          6. ร้านฟัรอัน

                   ที่ตั้ง : 41 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโ ต จังหวัดยะลา

          7. ร้านแตเตาะ เจะ

                   ที่ตั้ง : 74 หมู่ 7 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโ ต จังหวัดยะลา

          8. ร้านกะตง

                   ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโ ต จังหวัดยะลา

          9. ร้านแฝด

                   ที่ตั้ง : 3436 หมู่ที่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโ ต จังหวัดยะลา

 

  อำเภอเบตง

          1. ร้าน c-mart 

                   ที่ตั้ง : เลขที่ 75 ถนนนาคราชบำรุง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

          2. ร้านฟาร์มสุข 

                   ที่ตั้ง : เลขที่ 291-293 ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

          3. ร้าน เค - มาร์ท

                   ที่ตั้ง : 12/1 ถนนรัตนกิจ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

          4. ร้าน 7-eleven

                   ที่ตั้ง : เซเว่น7 สาขาในอำเภอเบตง

 

 

 

 

 

 

  

Copyright2013. Yala Provincial Livestock Office. All right reserved.

พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 28 ถนนวงเวียน 3 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

Tel./Fax. 073-203787 E – mail :: pvlo_yaa@dld.go.th

Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla!LaiThai

Vailid XHTML and CSS

Monday the 26th. ปฏิเสธความรับผิดชอบ : เว็ปไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลานี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
Copyright 2012

©

Design by 888Poker