::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา::
Toggle Bar

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

พิธีเปิดการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่…

18-05-2561 Hits:19 อำเภอธารโต Super User - avatar Super User

พิธีเปิดการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 พิธีเปิดการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 เมื่อเวลา 09.00 น. นายธัญญา สุขย้อย ปศุสัตว์จังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ     ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ทำให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา...

Read more

ดำเนินตรวจสอบร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์

16-05-2561 Hits:6 ข่าว Super User - avatar Super User

ดำเนินตรวจสอบร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์

16 พฤษภาคม 2561 นายสัตวแพทย์เอกจิตต์ เกษธิมา สัตวแพทย์หญิงปิยมล ทวีกุล และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา ดำเนินตรวจสอบร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ (พร้อมให้คำแนะนำโครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ฮาลาล) โครงการปศุสัตว์ Ok ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา      

Read more

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่อำ…

15-05-2561 Hits:6 อำเภอเบตง Super User - avatar Super User

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่อำเภอเบตง

15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเกริกฤทธิ์ โรจนรวีวงศ์ ปศุสัตว์อำเภอเบตง ,ทีมงานปศุสัตว์อำเภอเบตง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ลงพื้นที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร บ.บ่อน้ำร้อน ม.2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ณ แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน      

Read more

จังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอกาบัง

10-05-2561 Hits:14 ข่าว Super User - avatar Super User

จังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอกาบัง

10 พฤษภาคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำโดยนายสัตวแพทย์เอกจิตต์ เกษธิมา ,สัตวแพทย์หญิงปิยมล ทวีกุล นายพรเทพ พึ่งธรรมเดช ปศุสัตว์อำเภอกาบัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้มีการแจกเวชภัณฑ์ยาสัตว์ และบริการด้านสุขภาพสัตว์แก่เกษตรกรจำนวน 175 คน  ณ โรงเรียนบ้านยือนัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา    

Read more

ดำเนินตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์

09-05-2561 Hits:8 Sample Data-Articles Super User - avatar Super User

ดำเนินตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 กลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ลงพื้นที่ดำเนินตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ (พร้อมให้คำแนะนำโครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ฮาลาล) โครงการไข่ ok ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา      

Read more

ปศุสัตว์อำเภอเบตงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษส…

08-05-2561 Hits:11 อำเภอเบตง Super User - avatar Super User

ปศุสัตว์อำเภอเบตงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร

08 พ.ค.2561 เวลา 09.30 น. นายเกริกฤทธิ์ โรจนรวีวงศ์ ปศุสัตว์อำเภอเบตง และทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเบตง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ลงพื้นที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" ณ วัดพุทธมงคล หมู่ที่1 บ้าน กม.29 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา           

Read more

การเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรเพื่อตรวจหาสาร…

08-05-2561 Hits:10 ข่าว Super User - avatar Super User

การเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรเพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง

นายสัตวแพทย์เอกจิตต์  เกษธิมา สัตวแพทย์หญิงปิยมล  ทวีกุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 นำโดยนายสัตวแพทย์สุกฤติวามเลศ  ไชยรัตน์ ดำเนินการเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรเพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา      

Read more

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนเมษายน 256…

24-04-2561 Hits:12 อำเภอรามัน Super User - avatar Super User

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนเมษายน 2561

            วันที่ 24 เมษายน 2561 นายธัญญา สุขย้อย ปศุสัตว์จังหวัดยะลา ,นายรอซารี เจ๊ะโซะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ,นายมูฮำหมัด หมัดอาด้ำ ปศุสัตว์อำเภอรามัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดยะลา ประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ แจกเวชภัณฑ์ยาสัตว์ โดยมีประชาชนเข้ารับบริการจำนวน 54 คน ณ...

Read more

ปศุสัตว์อำเภอบันนังสตาจัดฝึกอบรมโครงการป…

20-03-2561 Hits:34 อำเภอบันนังสตา Super User - avatar Super User

ปศุสัตว์อำเภอบันนังสตาจัดฝึกอบรมโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างอำเภอสันติสุข

วันที่ 20 มีนาคม 2561นายอับดุลเลาะ หะยีบานุง ปศุสัตว์อำเภอบันนังสตา และคณะเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างอำเภอสันติสุข กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี งบประมาณ 2561 ณ ศพก.อำเภอบันนังสตา บ้านป่าหวังใน ต.บันนังสตา ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20-21มีนาคม 61 เกษตรกรเข้ารับการอบรม 50 ราย ได้รับเกียรติจากนายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานเปิดการอบรม ประธานแปลงใหญ่แพะบันนังสตา ให้เกียรติบรรยายและนำดูงานการดำเนินการแปลงใหญ่แพะบันนังสตา      

Read more

ปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา อบรมเกษตรกรตามโคร…

13-03-2561 Hits:54 อำเภอเมืองยะลา Super User - avatar Super User

ปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา อบรมเกษตรกรตามโครงการฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

วันที่ 13 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา ลงพื้นที่อบรมเกษตรกรตามโครงการฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ณ ศูนย์เรียนรู้ฯของนายมูฮัมหมัดบัครี เจะเลาะ ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อเตรียมเกษตรกรให้พร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินต่อไป    

Read more

การดำเนินการตรวจสอบการกักตุนสินค้าเพื่อข…

08-03-2561 Hits:42 ข่าว Super User - avatar Super User

การดำเนินการตรวจสอบการกักตุนสินค้าเพื่อขึ้นราคาขายเอาเปรียบผู้บริโภคสินค้า

8 มีนาคม 2561 นายสัตวแพทย์เอกจิตต์ เกษธิมา ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดยะลา (สำนักงานจังหวัดยะลา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา พาณิชย์จังหวัดยะลา สรรพสามิตพื้นที่ยะลา ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เจ้าหน้าฝ่ายปกครอง ฯลฯ ) ดำเนินการตรวจสอบการกักตุนสินค้าเพื่อขึ้นราคาขายเอาเปรียบผู้บริโภคสินค้า ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา      

Read more

ปศุสัตว์อำเภอยะหาลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมกล…

08-03-2561 Hits:37 อำเภอยะหา Super User - avatar Super User

ปศุสัตว์อำเภอยะหาลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงโค อ.ยะหา จ.ยะลา

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายมูฮำหมัด อาแวโด มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ดำรงค์ธรรม จพง.สัตวบาลชำนาญงาน ต้อนรับ ดร.รุ่ง แก้วแดง  มูลนิธิ สุข แก้วแดง ติดตามเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงโค อ.ยะหา จ.ยะลา    

Read more

เตรียมความพร้อม การจัดงาน โครงการสานวัฒน…

07-03-2561 Hits:47 อำเภอธารโต Super User - avatar Super User

เตรียมความพร้อม การจัดงาน โครงการสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน "ดาหลาบานที่ธารโต"ครั้งที่๑๑ ประจำปี๒๕๖๑

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสาหะ มะลี ปศุสัตว์อำเภอธารโต มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อม การจัดงาน โครงการสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน "ดาหลาบานที่ธารโต"ครั้งที่๑๑ ประจำปี๒๕๖๑ ระหว่างวันที่๒๔มีนาคม-วันที่๒ เมษายน ๒๕๖๑  โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอธารโตมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการประกวด ไก่พื้นเมืองและแพะของเกษตรกรในพื้นที่    

Read more

งานแถลงข่าวและพิธีเปิดงาน "Brid cit…

06-03-2561 Hits:35 ข่าว Super User - avatar Super User

งานแถลงข่าวและพิธีเปิดงาน "Brid city street art" ครั้งที่1 "เสพศิลป์ ถิ่นบินหลา"

เมื่อวันอังคารที่ 6 มี.ค. 2561 เวลา 17.30 น. นางอุไร คงกำเนิด หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลาเป็นตัวแทนปศุสัตว์จังหวัดยะลาเข้าร่วมงานแถลงข่าวและพิธีเปิดงาน "Brid city street art" ครั้งที่1 "เสพศิลป์ ถิ่นบินหลา" ณ บริเวณชุมชนนวลสกุล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา เป็นประธาน      

Read more

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันมาตรฐานฝีมือแร…

02-03-2561 Hits:25 ข่าว Super User - avatar Super User

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายสมพร เอ่งฉ้วน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุเชาวดี นกเพ็ชร เจ้าหน้าที่การเงินชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน    

Read more

การออกปฏิบัติงานตามโครงการจังหวัดเคลื่อน…

22-02-2561 Hits:37 ข่าว Super User - avatar Super User

การออกปฏิบัติงานตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษณะ  เกาะแก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ,นายสุเทพ  เทพสุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา ร่วมออกปฏิบัติงานตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านท่าสาป หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ภายในงานมีการมอบเวชภัณฑ์ยาสัตว์ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรด้วย      

Read more

 วีดิโอประชาสัมพันธ์

ดูวิดีโอทั้งหมด..ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Polls

แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซท์

ดีมาก - 100%
ดี - 0%
ปานกลาง - 0%
พอใช้ - 0%
ควรปรับปรุง - 0%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 19 พ.ค. 2018 - 00:00

Copyright2013. Yala Provincial Livestock Office. All right reserved.

พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 28 ถนนวงเวียน 3 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

Tel./Fax. 073-203787 E – mail :: pvlo_yaa@dld.go.th

Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla!LaiThai

Vailid XHTML and CSS

Saturday the 26th. ปฏิเสธความรับผิดชอบ : เว็ปไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลานี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
Copyright 2012

©

Design by 888Poker